Archive: Posts

اجزا مختلف باکت

اطلاعات کلی در مورد قسمتهای مختلف باکت نکته: تمام قسمتهای قرمز رنگ ملحقاتی هستند که برای افزایش مقاومت باکت به آن افزوده می شوند. اجزا اصلی باکت : Hinge (مفصل یا لولا):این قسمت ورق خم زیر بازو نیز خواننده می شود. Hinge plate (صفحه لولا): این قسمت بازو نیز خوانده می شود.از نکات مهم...

بررسی چگونگی اندازه گیری حجم باکت

اندازه گیری حجم باکت در ماشین آلات راهسازی معمولا براساس استاندارد های SAE وISO انجام می گیرد که برای باکتهای تجهیزات مختلف دارای استاندارد ویژه خود است.
 تلفن تماس: 09302104845
فکس: 43226131-071