فارس، کیلومتر 25 بزرگراه شیراز-اصفهان،
روبروی فرودگاه آموزشی زرقان
98-917-728-8399+
info@psppco.com

کوپلر

این محصول در جاهایی که نیاز به تعویض پاکت به چکش و بالعکس در کمترین زمان ممکن می باشد مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به طراحی خاص این قطعه فاکتور مهمی در صرفه جویی وقت در کارهای اجرایی می باشد.
Coupler

آدرس: فارس، کیلومتر ۲۵ جاده شیراز اصفهان، رویروی فرودگاه آموزشی زرقان، جنب نمایندگی رامین سایپا، تلفن تماس: 09171272571
فکس: 43226131-071