ریپر

Ripper (ریپر):
این محصول برای کار استخراج در معادنی که دارای سطوح سنگی با خاک متراکم و خیلی سخت هستند استفاده می گردد. شکل ساختاری این باکت به کاربرد آن در بیشتر مواد مقاوم و ساینده و جاهایی که تمرکز نیروی نفوذی بر روی ناخن هاست کمک می کند.
ddd

از دیگر انواع ریپر می توان به ریپر بیل اشاره کرد که در نوع خود بسیار پرکاربرد بوده  وکارکردی همسان با ریپر بیل دارد.

DSC_02801

 تلفن تماس: 09302104845
فکس: 43226131-071