بوم بلند

ihyundaبوم بلند(long reach boom & stick(LR :

این نوع از بوم برای دسترسی به مکانهای که بوم استاندارد نمیتواند کارای داشته باشد ویا محل مناسبی برای قرار گیری بیل مکانیکی وجود ندارد نظیر کناره کانالها، رودها، فنداسیون سازی در کنار دریا و یا لایروبی آنها بسیار مناسب است.این شرکت با بکار گیری آنالیز تنش امکان تولید این نوع از بوم را در اندازه های مختلف و بکارگیری آن بر روی بیل مکانیکی های شرکت های گوناگون فراهم آورده است.

به علت متفاوت بودن محل قرارگیری بازوها در بوم های مختلف، تعیین محل دقیق انها با توجه به قدرت جکها و میزان بار اعمالی به بوم چه از نظر دینامیکی و چه از نظر استاتیک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در زیر تصویر بوم واستیک بیل مکانیکی ۳۲۰ هیوندای تولیدی توسط این شرکت را مشاهده می فرمایید.

DSC_03691  IMG_0564

DSC_03841

 تلفن تماس: 09302104845
فکس: 43226131-071