انواع بوم و استیک

بوم بلند، بوم استاندارد، بوم کوتاه :

بوم و استیک از مهمترین قسمتهای یک بیل مکانیکی به شمار می روند،انتخاب این قسمت تحت تاثیر فاکتور های بسیاری نظیر :

  • محدوده کاری
  • سختی و وزن موادی که قصد جابجای آن را دارید
  • بهره وری مناسب
  • نوع ابزار وصل شونده
  • وظرفیت جابجای مورد نیاز است

نکته دیگری که بایستی بدان اشاره کرد طراحی و انتخاب الیاژ مناسب برای این قسمت است. طراحی دقیق و بی عیب این قسمتها باعث بهبود کارایی کل سیستم و عمر بالاتر دیگر اجزا خواهد شد .

IMG-20140427-WA0035

 تلفن تماس: 09302104845
فکس: 43226131-071