انواع بوش، پین و صلیبی

انواع بوش، پین و صلیبی (Bucket Linkage) ماشین آلات راهسازی
Bucket_Linkage

 تلفن تماس: 09302104845
فکس: 43226131-071