آداپتور پیکور

رابط بین پیکور و استیک برای انواع چکش های هیدرولیکی.
Picor_Adaptere-img-9171

 تلفن تماس: 09302104845
فکس: 43226131-071