فارس، کیلومتر 25 بزرگراه شیراز-اصفهان،
روبروی فرودگاه آموزشی زرقان
98-917-728-8399+
info@psppco.com

ارتباط با ما

شرکت پولاد صنعت پاسارگاد

آدرس: استان فارس، کیلومتر ۲۵ جاده شیراز اصفهان، رویروی فرودگاه آموزشی زرقان، جنب نمایندگی رامین سایپا، تلفن تماس: ۴۳۲۲۶۱۳۱-۰۷۱

همراه:۰۹۱۷۱۱۲۸۰۱۵-۰۹۱۷۷۲۸۸۳۹۹-۰۹۱۷۱۲۷۲۵۷۱
آدرس ایمیل:info@psppco.com

آدرس نمایندگی استان کرمان: سیرجان، بلوار عباسپور، خیابان درخشان (سایپا)، کوچه تلاش شرقی، کارگاه صنعتی فولاد باکت. مدیر مسئول:آقای جاوید

شماره تماس ۰۹۱۳۲۷۸۹۰۱۸

 

آدرس: فارس، کیلومتر ۲۵ جاده شیراز اصفهان، رویروی فرودگاه آموزشی زرقان، جنب نمایندگی رامین سایپا، تلفن تماس: 09171272571
فکس: 43226131-071