فارس، کیلومتر 25 بزرگراه شیراز-اصفهان،
روبروی فرودگاه آموزشی زرقان
98-917-728-8399+
info@psppco.com
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

آداپتور پیکور

شاسی آبی خاکی

بوم بلند

باکت

کوپلر

گراپ و کلامشل

تعمیرات زیربند

تعمیرات چکش

آدرس: فارس، کیلومتر ۲۵ جاده شیراز اصفهان، رویروی فرودگاه آموزشی زرقان، جنب نمایندگی رامین سایپا، تلفن تماس: 09171272571
فکس: 43226131-071